לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

תמר

1. אחד משבעת המינים שארץ ישראל נשתבחה בהם: "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש" (דברים ח' 8). פרי התמר נזכר רבות במקורות: "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה" (תהלים צ"ב 13). מן המדרש:
"למה נמשלו ישראל לתמר? מה תמרה זו אין בה פסולת אלא: תמרים לאכילה, לולבין להילול,
חריות (כפות) לסיכוך, סיבים לחבלים, סנסינים לכברה, שפעת קורות לקרות בהן הבית. כך הם ישראל אין בהם פסולת. אלא מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי אגדה, מהם בעלי מצוות, מהם בעלי צדקות" (בראשית רבה מא, א).
2. בתו של דוד, אחות אבשלום: "ולאבשלום אחות יפה ושמה תמר".

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה