לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

שי-לי

שם לבנים ולבנות המתבסס על השם 'שי', מתנה. להרחבה על השם 'שי' ראו תחת ערך זה.
שם זה מדגיש כי ההורים רואים בילדם מתנה שהם קיבלו מן האל, וכן הצהרה של שייכות. השי הזה שהגיח זה עתה לעולם מרחם אמו הוא שלי, שלנו.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה