לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

שילת

השם שילת אינו מופיע בתנ"ך, אך הוא מופיע בתלמוד בשמו של רב שמואל בר (בן) שילת, מלמד תינוקות שנודע במסירותו לתלמידיו.

שם זה משמש גם כראשי התיבות של הפסוק "שיויתי ה' לנגדי תמיד" (תהילים ט"ז, ח').

מושב שילת הוא מושב על כביש 443, מצפון למודיעין.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה