לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

עדי

תכשיט יפה המשמש לקישוט ולנוי: "המעלה עדי זהב על לבושכן" (שמואל ב' א 24). הורים הקוראים לילדם בשם זה מביעים את תחושתם שהוא מיוחד ויקר להם מאוד, וכן מבטאים את ציפיותיהם שיהיו בו תכונות טובות שישפיעו על סביבתו ושהוא ישא חן בעיני מי כל רואיו ומכריו.

אחד הפירושים לתנ"ך קושר את המילה עדי לעדות, כלומר שהעדי הוא גם עדות למעמדו ולכוחו הפנימי של האדם: "עדות – ביום הזה שמו עדי הזהב על יוסף כמו שנאמר: "וישם רביד הזהב על צוארו" [בראשית מא]" (פירוש מצודת דוד לתהלים פא, 6).

פירוש נוסף מתייחס לעדי כמשל לתורה ולמוסר: "לוית חן – חבור של חן הם לראשך כלומר התורה והמוסר יהיו לראשך לוית חן וכענקים של עדי זהב יהיו" (פירוש רש"י למשלי א', 9).

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה