לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

עדינה

שם המסמל תכונות של נימוס, אדיבות, רגישות לסביבה ואצילות-נפש. להרחבה ראו 'עדין'.

"שמעי זאת עדינה" (ישעיה מז' 8).

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה