לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

עדיאל

תכשיטו של האל (להרחבה ראו: 'עדי'). הורים הבוחרים בשם זה לילדם מביעים בכך את תחושתם שילדם יפה בעינהם, וכן את תקוותם שיעשה מעשים יפים בעיני האל.

במקרא נזכרים מספר אישים בשם זה, ביניהם

"עֲדִיאֵל בֶּן יַחְזֵרָה בֶּן מְשֻׁלָּם בֶּן מְשִׁלֵּמִית, בֶּן אִמֵּר" (דברי הימים א', ט' 12),

מן הכהנים אשר נשארו בישראל לאחר גלות ממלכת יהודה.

כיום מקובל שם זה לבנים ולבנות, ומתאים במיוחד לעברות השם הלועזי 'אדל'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה