לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

נחמן

אדם שנוהג לנחם את הזקוקים לכך.
שם זה מוכר החל מתקופת חז"ל, ובתלמוד ובמדרש מוזכרים כמה אנשים בשם זה.
(לדוגמא: תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף פ"ג, עמוד ב')

'נחמן' היה גם שם אביו של הרמב"ן, שהיה מפרשני המקרא החשובים ביותר.

הדמות המזוהה ביותר עם שם זה היא דמותו של ר' נחמן מברסלב, שחי לפני כמאתיים שנה. ר' נחמן היה נינו של מייסד החסידות, הבעל שם טוב, והוא עצמו פיתח גישה חדשה בחסידות, לפיה יש לחיות בפשטות, ולהתקשר עם האל בדיבור באופן בלתי אמצעי. ר' נחמן ביקר בחייו הקצרים בארץ-ישראל ומאז הרבה לכתוב עליה באהבה גדולה.
בשנים האחרונות חלה התקרבות גדולה לחסידות ברסלב, ובעקבות כך רבים נוסעים לאומן שבאוקראינה לפקוד שם את קברו של מורה הדרך.

עוד על חייו של ר' נחמן מברסלב תוכלו לקרוא באתר דעת http://www.daat.ac.il/daat/history/hasidut/nah2-1.htm .

השם 'נחמן' מתאים לבנים שנולדו בחודש אב המכונה 'מנחם אב' בשל העובדה שחלים בו ימי אבל על חורבנם של בתי המקדש, ובהם תשעה באב.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה