לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

נחום

מביא נחמה למשפחתו ולסביבתו.
הנביא נחום היה אחד מתרי-עשר נביאים.

"מַשָּׂא נִינְוֵה: סֵפֶר חֲזוֹן נַחוּם הָאֶלְקֹשִׁי" (נחום א' 1).

נבואתו שמופיעה בספר הקרוי על שמו, היא נבואה ציורית על העיר נינוה. בספרו נתנבא על מפלת אשור ובכך היתה נחמה לישראל.
השם 'נחום' היה רווח יותר בתקופת חז"ל, ובמשנה ובתלמוד מופיעים דבריהם של אחדים בשם זה.
שם זה מתאים במיוחד לבנים שנולדו בחודש אב הקרוי 'מנחם אב' בשל צום תשעה באב שחל בו זכר לחורבנם של בתי המקדש.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה