לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

נהוראי

נהוראי הוא שמו של חכם מתקופת המשנה. משמעות המילה הארמית נהור היא אור.

קיימות סברות שונות לגבי זהותו של ר' נהוראי: יש הסוברים שמדובר בר' מאיר, ר' נחמיה או ר' אליעזר בן ערך. מדוע אם כך כונה נהוראי? בתלמוד הבבלי (מסכת שבת, דף קמ"ז עמ' ב') נאמר: "לא רבי נהוראי שמו אלא רבי נחמיה שמו…ולמה נקרא שמו רבי נהוראי? שמנהיר עיני חכמים בהלכה" כלומר, שמו ניתן לו מכיוון ששפך אור על ההלכה והפך אותה לנהירה, ברורה.

שם זה מבטא את שמחת ההורים על האור שהתווסף לחייהם עם הולדת בנם ואת תקוותם שאישיותו תקרין אור על סביבתה.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה