לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

נאור

אדם 'נאור' הוא אדם משכיל ומתקדם, שאינו דורך במקום.
במקרא האל מכונה 'נאור', בהיותו מקור האור והטוב:

"נָאוֹר אַתָּה, אַדִּיר" (תהילים פרק ע"ו, 5).

משמעות נוספת היא – אדם מאיר, בזכות היותו מואר.
בנתינת שם זה, מבטאים ההורים את ציפייתם וברכתם לבנם שיהיה בעל אופקים רחבים, ופתוח לגילויים חדשים, וכן שישכיל לנווט תכונות אלו לעשיית טוב לכל סביבתו.

השם 'נאור' מתאים במיוחד לבנים שנולדו סמוך לחג החנוכה, המכונה חג האורים.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה