לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

מתתיהו

'מתנת האל'.
נקרא גם 'מתתיה'.

במתן שם זה מביעים ההורים הזדהות עם התפישה המובעת בכתבי חז"ל במלים הבאות: "שלושה שותפים באדם: אביו, אימו והקדוש ברוך הוא" (בתי מדרשות).

מקור השם מתתיהו במקרא, שם נזכר מתתיה הלוי שניגן בבית המקדש בכינור:

"וּמַתִּתְיָהוּ … וַעֲזַזְיָהוּ בְּכִנֹּרוֹת עַל הַשְּׁמִינִית, לְנַצֵּחַ" (דברי הימים א' ט"ו 21).

אולם אדם מפורסם יותר בשם זה היה מתתיה כהן גדול שהיה אבי משפחת החשמונאים, שמרדו ברומאים בארץ-ישראל במאה השניה לספה"נ. מתתיהו היה אדם אמיץ ונאמן לעמו ודתו, ואלו יכולים להיות איחולי ההורים לבנם. "אמר הקדוש ברוך הוא: …במלכות יון העמדתי להם מתתיהו בן יוחנן הכהן חשמונאי ובניו" (אוצר המדרשים מהדורת אייזנשטיין, עמוד ק"ג).

שם זה מתאים במיוחד לילידי חודש כסלו בו חל חג החנוכה ונחוג נצחונם של בני מתתיהו החשמונאים.

קיצור מקובל לשם זה הוא 'מתי'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה