לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

מזל

גורל, מנת חלקו של אדם בחייו.
במתן שם זה מבטאים ההורים את תחושתם שהולדת בתם הביאה להם מזל וברכה, וכן הם מאחלים לבת שחייה יהיו מלאים במזל טוב.
'מזל' הוא גם כינוי לכל אחת משתים עשרה קבוצות הכוכבים המהוות את "גלגל המזלות"

יש מחלוקת בין חכמי ישראל האם יש מזל לישראל, יש מי שאומר כי "אין מזל לישראל, לעומתו
"רבי חנינא אומר: מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל." (תלמוד בבלי, מסכת שבת דף קנ"ו עמוד א').

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה