לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

מאיר

מפיץ אור. האור הוא סמל לחיובי, לטוב ולטהור. השם 'מאיר' מבטא את תחושת ההורים כי בנם הביא שמחה לחייהם. בשם זה גם טמון איחול לרך הנולד שיגדל להיות אדם חברותי ומשפיע.

רבי מאיר היה דמות ידועה בתקופת חז"ל, דבריו מופיעים במשנה ובתלמוד. על רבי מאיר נאמר בתלמוד: "ר' מאיר – חכם וסופר" (תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס"ז, עמוד א') וכן:
"אמר רבי אחא בר חנינא: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם (-האל), שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו?! (-מפני) שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו." (תלמוד בבלי מסכת עירובין דף י"ג, עמוד ב').

השם 'מאיר' מתאים במיוחד לילידי חג החנוכה, חג האורים, בו נחוג ניצחון האור והטוב על החושך.

שם מקביל לבת הוא 'מאירה'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה