לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

לירי

השם לירי הוא שם לועזי הלקוח מן המילה היוונית "ליריקה".
ליריקה היא סוג של יצירה ספרותית הכוללת התפייטות והשתפכות של הנפש. בהשאלה מבטאת המילה ליריקה גם הבעת רגשות וחוויות.
התיאור לירי נאמר על דבר שיש בו מרוח הליריקה.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה