לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

לינור

שם לבת המורכב מצירוף המילים לי ו-נוּר (אש).

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה