לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

כפיר

כפיר הוא כינוי לאריה צעיר וחזק. התלמוד מציין שמות נוספים המשמשים לציון האריה: "אמר רבי יוחנן: ששה שמות יש לארי, אלו הן: ארי, כפיר, לביא, ליש, שחל, שחץ" (תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צה עמוד א).

הכפיר מוזכר בפסוק הידוע מנבואת הנחמה של הנביא ישעיה:

"וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ וְנָמֵר עִם גְּדִי יִרְבָּץ וְעֵגֶל וּכְפִיר וּמְרִיא יַחְדָּו וְנַעַר קָטֹן נֹהֵג בָּם" (ישעיהו פרק יא פסוק ו)

במילה כפיר נעשה גם שימוש כמשל לחוזק ולגבורה. שם זה הוענק למטוס הקרב שיוצר על ידי התעשייה האווירית החל משנת 1975.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה