לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

יצחק

שם שמלווה את העם היהודי כבר אלפי שנים. מקורו כמובן ביצחק אבינו, בנו של אברהם ואביו של יעקב.
על דמותו של יצחק תוכל לקרוא בספר בראשית:
בפרקים י"ז- י"ח מסופר על כך שלשרה ואברהם לא היו ילדים ועל ההבטחה של אלוקים לתת להם ילד. בהתחלה הם צוחקים כי הם כבר לא מאמינים שבגילם יהיה להם ילד. צחוק זה מרמז לשם "יצחק" (בפרק י"ז פסוק 17 וגם בפרק י"ח פסוקים 12+13) על-פי המסופר בפסוקים אלו, אברהם ושרה צוחקים מתוך ערבוב של שמחה והפתעה. ככל הנראה, הולדת יצחק, אחרי הרבה שנות עקרות, גרם לאושר רב להוריו ולסביבתו.
בפרקים כ"א עד כ"ח מסופר על לידתו של יצחק, על עקידתו, על נישואיו לרבקה, על הקשרים הכלכליים של יצחק, על בניו, ועוד.

השם "יצחק" מופיע עוד פעמים רבות בתנ"ך בהקשרים שונים, בתור אב האומה.

בנוסף, השם "יצחק" נזכר בברכות ובתפילות רבות, יחד עם אביו ובנו: "אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב". יש אמונה שזכותם של יצחק והאבות כולם ממשיכה לשמור עלינו לאורך כל הדורות וגם היום, בזכות זה שאנחנו זוכרים אותם.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה