לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

יחזקאל

האל יחזק אותו, או שהוא יחזיק בדרכי האל.
יחזקאל היה אחד הנביאים הגדולים שקמו לישראל:

"הָיֹה הָיָה דְבַר אדוני אֶל יְחֶזְקֵאל בֶּן בּוּזִי הַכֹּהֵן, בְּאֶרֶץ כַּשְׂדִּים עַל נְהַר כְּבָר. וַתְּהִי עָלָיו שָׁם יַד-אדוני" (יחזקאל א' 3).

יחזקאל נולד כבן למשפחת כהנים, ועל-פי מסורות חז"ל גם אביו היה נביא. בתחילת נבואתו, ערב חורבן בית המקדש הראשון, הטיף לחזרה בתשובה של העם, אולם משחרב המקדש, הוגלה יחד עם העם לבבל, והתנבא שם נבואות נחמה וגאולה. ייחודו של יחזקאל הוא בכך שהתנבא אפילו מחוץ לארץ ישראל, בגולה, מתל-אביב שעל נהר-כבר שבבבל.
שתיים מנבואותיו המפורסמות הן 'מעשה מרכבה' (יחזקאל פרק א'), בה מתוארת דמות השכינה, וכן 'חזון העצמות היבשות' (יחזקאל פרק ל"ז) בו מתוארת תחייתם של עצמות המתים בגלות וקומם לחים ולגאולה.

בעמק יזרעאל שוכן מושב עובדים בשם כפר יחזקאל, על שם שר האוצר הראשון של עיראק, היהודי ששון יחזקאל, שתרם כסף לקרן הקיימת לישראל לקניית אדמות בארץ.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה