לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

יוסף

חכם מתקופת התנאים. דבריו מופיעים במשנה ובתלמוד. "רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמים" (משנה, מסכת אבות פרק ב' משנה י"ב).

יוסי הוא גם כינוי רווח לאדם בשם 'יוסף'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה