לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

יוחנן

האל נתן.
השם יוחנן הוא שם נפוץ יחסית במקורות היהודיים. יוחנן היה בנו הבכור של יאשיהו מלך יהודה. יוחנן הוא שם אביו של מתתיהו הכהן, ממודיעין שהחל את המרד ביוונים. אחד מחמשת בניו של מתתיהו מנהיגי המכבים השמונאים גם נקרא בשם זה.
'יוחנן' שמפורסם במיוחד בספרות חז"ל, במשנה ובתלמוד, הוא ר' יוחנן בן זכאי שהיה ראש הסנהדרין בזמן חורבן בית המקדש השני. ערב החורבן, הוא הגיע לפשרה עם מנהיגי רומי, וקיבל את יבנה כמקום מפלט לחכמי ישראל, בה ישבה הסנהדרין מאז.

"בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר", א"ר יוחנן בן זכאי אם בבגדים לבנים הכתוב מדבר, כמה בגדים לבנים יש להם לאומות העולם, ואם בשמנים טובים הכתוב מדבר כמה שמנים טובים יש לאומות העולם, הא אינו מדבר אלא במצות ומעשים טובים ובתורה" (קהלת רבה מהדורת וילנא פרשה ט ד"ה א 'בכל').

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה