לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

טל-שחר

שם זה, המורכב מן המלים 'טל' ו'שחר' תואם גם את זמן ירידתו של הטל – בשעת שחר. לפירוט משמעויות ומקורות השם, ראו תחת השמות 'טל' ו'שחר'.

טל-שחר הוא שמו של מושב בשפלת יהודה.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה