לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

טלי

השם טלי מבוסס על המילה טל ומשמעו טלי 'טל שלי'. הורים הבוחרים בשם זה מדגישים את היות התינוקת החדשה פרי בטנם ואהבתם שלהם. כמו כן הם מאחלים לעצמם ולמשפחתם את כל הברכה הגלומה בטל.

לעתים משמש השם 'טלי' גם כשם קיצור או כשם חיבה לשמות 'טל', 'רויטל', 'טליה' ועוד.

לפירוט משמעויות ומקורות ראו השם 'טל'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה