לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

חמוטל

אשת יהואחז מלך יהודה: "ושם אמו חמוטל בת ירמיהו" (מלכים ב' כג 31).

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה