לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

חורב

מקום יבש ללא מים. 'חורב' הוא שם נוסף של הר סיני, עליו נתנה תורה לעם-ישראל, ולכן מתאים שם זה לילידי חג השבועות בו מציינים את מתן התורה בהר סיני – חורב.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה