לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

חביב

אהוב, נעים ומקובל בחברה. השם 'חביב' מוכר מאז ימי הביניים. במשנה, במסכת אבות נאמר בשם רבי עקיבא כי האדם הוא היצור הנברא החביב ביותר על האל, וכי עם-ישראל הוא העם החביב ביותר עליו בין העמים: "הוא היה אומר: חביב אדם שנברא בצלם. חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר: (בראשית ט') "בצלם אלהים עשה את האדם". חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר: (דברים י"ד) "בנים אתם לאדוני אלהיכם"" (משנה, מסכת אבות, פרק ג' משנה י"ד).

שם מקביל לבת הוא 'חביבה'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה