לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

חביבה

אהובה נעימה ומועדפת לטוב.
מתוך המדרש: "חביבה תורה, שכששאל (ביקש) דוד מלך ישראל לא שאל (ביקש) אלא תורה" (ספרי במדבר פיסקא קי"ט).

להרחבה ראו: 'חביב'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה