לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

הגר

הגר היה שמה של אשת אברהם:

"וַתֵּלֶד הָגָר לְאַבְרָם בֵּן. וַיִּקְרָא אַבְרָם שֶׁם בְּנוֹ אֲשֶׁר יָלְדָה הָגָר, יִשְׁמָעֵאל" (בראשית ט"ז 15).

במקור היתה הגר שפחתה של שרה אמנו, אך משזו ראתה שאינה מביאה ילדים לעולם, החליטה (כפי שהיה מקובל במזרח הקדום) לתת את שפחתה לבעלה, אברהם. בעקבות כך ילדה הגר את ישמעאל. הגר ברחה מביתם של אברהם ושרה, ופעם אחרת גורשה על ידם. בשתי הפעמים היא פגשה מלאך שהציל אותה ואת בנה.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה