לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

דתיה

השם מורכב מן המלים 'דת' חוק ו'יה' שהוא אחד שמות האל. כלומר, דתיה היא תורת האל, חוקי האל. השם מביע הערכה ואמונה בתורה ובמצוות.

שם קרוב לבת הוא 'בתיה'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה