לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

דקל

שם כללי לזן מסוים של עצים. בישראל ובתרבות היהודית זהו שמו של העץ עליו גדל התמר. הדקל גדל במדבר בקרבתו של מקור מים. במקרא מכונה הדקל על-שם פריון 'תמר'.
החל בתקופת חז"ל מוכר העץ בשם 'דקל'. התמר שגדל על הדקל הוא אחד משבעת המינים שעל-פי המסורת נשתבחה בהם ארץ-ישראל והוא אכן מצוי בה מאד. ליבו של הדקל, הלולב, משמש כאחד מארבעת המינים הניטלים לצורך מצווה בחג הסוכות, ולכן מתאים השם דקל לילידי חג סוכות.

בדיון הבא בתלמוד נשאלת השאלה מה דינו של מי שמכר תמרים בטרם הם צמחו על עץ הדקל: "המוכר פירות דקל לחברו, אמר רב הונא: עד שלא באו לעולם – יכול לחזור בו, משבאו לעולם – אין יכול לחזור בו; ור"נ אמר: אף משבאו לעולם יכול לחזור בו" (תלמוד בבלי מסכת יבמות דף צג עמוד א).

דקל הוא גם שמו של ישוב חקלאי, בחבל השלום, בצפון מערב הנגב.

דקל הוא שם בצורת זכר, אולם לאחרונה מקובל להעניק את השם דקל גם לבנות.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה