לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

דיצה

שמחה ועליצות. על-פי המדרש זהו גם אחד משמותיה של הנבואה. על-פי זה ניתן להבין שהשמחה מביאה לקרבה לאל, עד כדי דרגת נבואה שהיא שיחה עם האל.

"עשרה שמות נקראה שמחה אלו הן: ששון שמחה גילה רינה דיצה צהלה עליזה עליסה עליצה חדוה" (אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עמוד קסב ד"ה (א') עשרה דברים).

"בעשרה לשונות נקראת נבואה, גילה, שמחה, עליסה, עליצה, פצחה, רנה, צהלה, חדוה, דיצה" (ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תעו).

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה