לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

דוריאל

הדור של האל, וכן מתנת האל. שם זה מבטא את תחושת ההורים כי ילדם ניתן להם מאת האל, והוא מהווה חוליה בשרשרת הדורות הכללית והמשפחתית.
השם דוריאל הוא שם מודרני והוא מקובל לבנים ולבנות.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה