לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

דורון

מתנה, שי. שם זה מבטא את תחושתם של ההורים שהילד שנולד להם הוא כמתנה משמחת.
הדורון מופיע לראשונה בתלמוד הבבלי. בין המקורות המזכירים את הדורון, מובא המקור הבא "עולה דורון היא" (זבחים ז). על-פי אמירה זו קרבן עולה היה מתנה לאל, ללא כוונות נוספות (כגון הודיה או בקשת מחילה).

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה