לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

דולב

עץ נוי גדול שגדל בגדות הנחלים. עץ זה אינו מוזכר במקרא, אולם בתלמוד מובא פירוש לפיו 'ענף עץ עבת' שיש לקחת על-פי התורה לארבע המינים בחג הסוכות אינם הערבה המוכרת לנו אלא הדולב: "תנו רבנן: (ויקרא כג) "ענף עץ עבת" – שענפיו חופין את עצו. ואי זה הוא … ואימא דולבא!" (מסכת סוכה דף ל"ב, עמוד ב).

דולב הוא שמו של ישוב במערב בנימין.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה