לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

גלית

שם לבת המבוסס על המילה 'גל'.

להרחבה, ראו השם 'גל'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה