לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

בר-אל

משמעות השם היא בן-אל (בר הוא 'בן' בארמית ובעברית המקראית). בשם זה באה לידי ביטוי תחושתם של ההורים שילדם הגיע אליהם בעזרת האל. על שיתוף פעולה זה במעשה הבריאה אומר התלמוד כך: "שלשה שותפין הן באדם: הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמו" (תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל עמוד ב).
שם מקביל לבת הוא בת-אל.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה