לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

ברוריה

השם מורכב מהמלה 'ברור', לימוד, ומשם האל, ואכן ברוריה המפורסמת בהיסטוריה היתה ברוריה אשתו של ר' מאיר, בתו של ר' חנניה בן תרדיון, שהיתה נודעת בשל חכמתה וצדקותה. ברוריה מוזכרת בתלמוד כדמות סיפורית וכמקור לדברי חכמה.
להרחבה על דמותה של ברוריה מתוך המקורות, ראו בתלמוד הבבלי פסחים סב ע"ב, ובמאמר על ברוריה כמודל לחיקוי באתר דעת:
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hagigey/rachel-2.htm.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה