לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

בניאל

בשם זה באה לידי ביטוי תחושתם של ההורים שילדם הגיע אליהם בעזרת האל. על שיתוף פעולה זה במעשה הבריאה אומר התלמוד כך: "שלושה שותפין הן באדם: הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמו" (מסכת קידושין, דף ל' עמוד ב').
שם מקביל לבת הוא בת-אל.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה