לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

בן-אל

בשם זה באה לידי ביטוי תחושתם של ההורים שילדם הגיע אליהם בעזרת האל. הורים שרוצים להדגיש שהבן שלהם בא אליהם מהאל הם מדגישים זאת בשם שנותנים לו. על שיתוף פעולה זה במעשה הבריאה אומר התלמוד כך: "שלשה שותפין הן באדם: הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמו" (מסכת קידושין, דף ל' עמוד ב').

שם מקביל לבת הוא בת-אל.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה