לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

בינה

כושר הבנה. במתן שם זה לבתם מאחלים לה ההורים שתהיה בעלת כושר הבנה מיוחד.
השם בינה אינו מופיע במקרא, אולם קיים אזכור של הבינה במקורות רבים. בספר משלי ממליץ שלמה המלך לעשות כל שניתן על-מנת להחכים:

"רֵאשִׁית חָכְמָה – קְנֵה חָכְמָה, וּבְכָל קִנְיָנְךָ – קְנֵה בִינָה" (משלי ד' 7).

הבינה נקשרה באופן מיוחד דווקא לנשים- על הכתוב בסיפור הבריאה "ויבן אדוני אלהים את הצלע" (בראשית ב' 22), שהאשה נבנתה מהצלע של האדם, אומר המדרש כך: מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש (תלמוד בבלי מסכת נדה דף מה עמוד ב). למשמעות הפשוטה של המילה 'ויבן', שהאל בנה את הצלע, הוסיפו חז"ל רובד נוסף – הבינה, שצלילה דומה אף הוא למלה 'ויבן'.
בנוסף, בחכמת הקבלה בינה היא שמה של אחת הספירות הגבוהות המכוונות כנגד הלב.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה