לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

באר-לי

שם המסמל את הרגשת ההורים כי בתם החדשה היא מקור של מים חיים ושל מלאות ושמחה עבורם. התוספת 'לי' משייכת את הבאר אל ההורים הקוראים כך לבתם. פירוש רחב ראו תחת השם 'באר'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה