לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

בארי

שם לבן ולבת שמשמעותו 'הבאר שלי'. שיוכה של ה'באר' אל הקוראים בשמה – ההורים השמחים בתינוק או בתינוקת ומצפים מהם להיות עבורם למקור של מים חיים ושל מלאות ושמחה. לפירוש רחב ראו תחת השם 'באר'.

השם 'בארי' מוכר מן המקרא דווקא כשם לגבר. ידועים לנו שני אנשים שנקראו בשם זה; האחד – אביה של יהודית, אשת עשו (בראשית כ"ו 34), והשני – אביו של הנביא הושע:

"דְּבַר אדוני אֲשֶׁר הָיָה אֶל הוֹשֵׁעַ בֶּן בְּאֵרִי" (הושע א' 1).

על-פי הפרשנים ציון שם אביו של הושע, בארי, מעיד כי אף הוא היה נביא כמו בנו.

שם זה מתאים לעברות השם הלועזי 'ברי'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה