לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

ארי

קיצור של המילה והשם אריה (ראו: 'אריה'). כשמכנים מישהו או משהו 'ארי' מתכוונים לומר כי הוא המובחר והגדול, כפי שבא לידי ביטוי בניב: ארי שבחבורה.

האר"י הוא גם שמו (בראשי תיבות) וכינויו של אחד מגדולי המקובלים הלא הוא האר"י הקדוש 'האלהי רבי יצחק לוריא'. האר"י חי בישראל ובמצרים במאה ה-16 לספירה, והשאיר חותמו על עולם הסוד ועל לימוד ספר הזוהר. הוא ייסד שיטה קבלית הנלמדת עד היום ומכונה "קבלת האר"י" ועוסקת בייחוד בנושא הגלות והגאולה. האר"י לא כתב את משנתו אך הותיר לנו את אחד השירים היפים והמוכרים שמלווים את כניסת השבת בכל קהילה וקהילה "לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה". עוד על השיר, נוסחו ומנגינותיו, תוכלו למצוא באתר הזמנה לפיוט http://www.piyut.org.il/.

שם זה יכול לשמש להנצחת אדם ששמו היה 'אריה' או 'לייב' (אריה באידיש).

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה