לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אליאור

שם לבנים ולבנות בו מוסתרות המלים 'אלי' ו'אור'. כלומר, השם מבטא כי האל הוא האור ומראה הדרך של התינוק/ת החדש/ה או של ההורים. ניתן לראות בשם מעין אזכור לעמוד האש אשר על פי המסורת הראה לעם ישראל את הדרך בצאתם ממצרים.

לחלופין, מבטא השם את בקשת המשפחה מן הקב"ה להנחיה והארת פנים בדרכה החדשה או הודיה לקב"ה על המתנה שקיבלה בדמות התינוק/ת החדש/ה. עם זאת, ניתן לקרוא את השם לא רק כפנייה אל האל: 'אלי, אור!', אלא גם באופן הפוך – 'אור של האל', כלומר – שההורים רואים בילד/ה החדש/ה אור אלוהי, אור של קדושה, ומבקשים להדגיש את הפלא שבלידה. להרחבות, כדאי לעיין בפרשנות השם 'אור' ו'אוראל'.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה