לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

איתן

משמעות המילה איתן היא יציב, חזק. כך למשל 'נחל איתן' הוא נחל שהמים זורמים בו בקביעות והוא אינו יבש; 'סלע איתן' הוא סלע הניצב במקומו ואין בו חשש נפילה; אדם איתן הוא אדם שניתן לסמוך עליו; ואדם 'השב לאיתנו' הוא אדם החוזר לעצמו ולכוחותיו. בקריאה לילד 'איתן' מבטאים ההורים את תפילתם כי הילד יצליח לצלוח באופן יציב ואיתן את נפתולי החיים וכי יהיו בו כוחות לכך.

במקורות מופיעה המילה איתן הן במשמעותה המילולית והסמלית והן כשמות אנשים.
במשמעות הראשונה מופיע למשל הביטוי:

"אֵיתָן מוֹשָׁבֶךָ" (במדבר כ"ד 21)

במשמעות 'חזק', וכן הביטוי

"וְיִגַּל כַּמַּיִם מִשְׁפָּט; וּצְדָקָה כְּנַחַל אֵיתָן" (עמוס ה' 24),

כלומר – שהמשפט והצדקה ינכחו ויזרמו כמו נחל שזורמים בו מים בצורה רצופה.

אנשים הנקראים 'איתן' מופיעים בתנ"ך במספר מקומות בתיאורי שושלות ויוחסין בספר דברי הימים. המעניין שבהם הוא 'איתן האזרחי', אחד מן החכמים הקדמונים שהיו מפורסמים בישראל בחכמתם ובייחוסם וחכמים אמרו עליהם שהיו נביאים ונתנבאו במצרים ולכן נקראו 'איתני עולם', על שום יציבותה של חכמתם.

בנוסף, הביטוי 'ירח אֵיתָנִים', כלומר – חודש איתנים, הוא שמו המקראי של חודש תשרי, החודש השביעי המתואר במקרא:

"וַיִּקָּהֲלוּ אֶל הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה כָּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל, בְּיֶרַח הָאֵתָנִים, בֶּחָג [הסוכות] הוּא הַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי". (מלכים א', ח' 2).

בשל כך מתאים השם 'איתן' במיוחד לילדים שנולדו בחודש תשרי והוריהם מבקשים לקבל השראה לשם מהמשמעויות שבחודש.

למה נקרא חודש תשרי 'ירח איתנים'? ארבעה פירושים ניתנו לחיבור זה שבין 'איתן' ו'איתנים' לבין חודש תשרי;
1. הסיבה האחת היא עונתית-חקלאית וקשורה לנחל האיתן – כיוון שבחודש תשרי מתחילה תקופת הגשמים והנחלים מתמלאים ומתגברים.
2. הסיבה השנייה קשורה ל'איתני העולם' – אבות ואמהות האומה שנולדו לפי המסורת בחודש תשרי.
3. הסיבה השלישית קשורה לבריאת העולם שנעשתה לפי המסורת בחודש תשרי ועל-פי פרשנות זו נקבע תנאי בין הקב"ה לברואיו שהוא בורא עבורם את העולם והם יקיימו את מצוותיו שיינתנו להם בעתיד במעמד הר סיני. השם 'איתן' הוא חילוף אותיות למילה 'תנאי', ולכן נקרא חודש תשרי – 'ירח איתנים'.
4. סיבה רביעית היא כי על פי המסורת, בחודש תשרי נגמר המבול שהיה בעולם בימי נוח והמים חזרו לאיתנם.
(הפרשנות ל'ירח איתנים' לקוחה מהרב ד"ר ש.ז. כהנא, הגאולה בסוד חודשי השנה, לפי אתר האינטרנט 'כמעין המתגבר').

כמו כן, ניתן לתת את השם איתן לזכר אדם בשם אברהם, שכן על-פי המדרש איתן האזרחי (שהוזכר למעלה) היה כינויו של אברהם אבינו, כדברי המדרש: "אמר רב: איתן האזרחי זה הוא אברהם, כתיב הכא (=כתוב כאן, בספר תהלים פ"ט): "איתן האזרחי", וכתיב התם (=וכתוב שם, בספר ישעיהו מ"א): "מי העיר ממזרח צדק" [וגו']." (תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף טו עמוד א)

כוונת המדרש שאותו איש שעורר את האמת (הקרויה במקרא – צדק) בעולם המזרח הקדום, הוא אברהם שהיה המאמין הראשון שבא מהמזרח – מאור כשדים (עיראק של היום). ולכן, כאשר בתהלים איתן מכונה "האזרחי", הכוונה היא בעצם "המזרחי". ומיהו המזרחי המפורסם ביותר? אברהם אבינו, שמקורו כאמור בעיראק.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה