לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

איתן

משמעות השם: איתן
משמעות המילה איתן היא יציב, חזק. כך למשל 'נחל איתן' הוא נחל שהמים זורמים בו בקביעות והוא אינו יבש; 'סלע איתן' הוא סלע הניצב במקומו ואין בו חשש נפילה; אדם איתן הוא אדם שניתן לסמוך עליו; ואדם 'השב לאיתנו' הוא אדם החוזר לעצמו ולכוחותיו. בקריאה לילד 'איתן' מבטאים ההורים את תפילתם כי הילד יצליח לצלוח באופן יציב ואיתן את נפתולי החיים וכי יהיו בו כוחות לכך.

במקורות מופיעה המילה איתן הן במשמעותה המילולית והסמלית והן כשמות אנשים.
במשמעות הראשונה מופיע למשל הביטוי: "אֵיתָן מוֹשָׁבֶךָ" (במדבר כ"ד 21) במשמעות 'חזק', וכן הביטוי "וְיִגַּל כַּמַּיִם מִשְׁפָּט; וּצְדָקָה כְּנַחַל אֵיתָן" (עמוס ה' 24), כלומר – שהמשפט והצדקה ינכחו ויזרמו כמו נחל שזורמים בו מים בצורה רצופה.

אנשים הנקראים 'איתן' מופיעים בתנ"ך במספר מקומות בתיאורי שושלות ויוחסין בספר דברי הימים. המעניין שבהם הוא 'איתן האזרחי', אחד מן החכמים הקדמונים שהיו מפורסמים בישראל בחכמתם ובייחוסם וחכמים אמרו עליהם שהיו נביאים ונתנבאו במצרים ולכן נקראו 'איתני עולם', על שום יציבותה של חכמתם.

מין: זכר
משמעות השם: איתן
משמעות המילה איתן היא יציב, חזק. כך למשל 'נחל איתן' הוא נחל שהמים זורמים בו בקביעות והוא אינו יבש; 'סלע איתן' הוא סלע הניצב במקומו ואין בו חשש נפילה; אדם איתן הוא אדם שניתן לסמוך עליו; ואדם 'השב לאיתנו' הוא אדם החוזר לעצמו ולכוחותיו. בקריאה לילד 'איתן' מבטאים ההורים את תפילתם כי הילד יצליח לצלוח באופן יציב ואיתן את נפתולי החיים וכי יהיו בו כוחות לכך.

במקורות מופיעה המילה איתן הן במשמעותה המילולית והסמלית והן כשמות אנשים.
במשמעות הראשונה מופיע למשל הביטוי: "אֵיתָן מוֹשָׁבֶךָ" (במדבר כ"ד 21) במשמעות 'חזק', וכן הביטוי "וְיִגַּל כַּמַּיִם מִשְׁפָּט; וּצְדָקָה כְּנַחַל אֵיתָן" (עמוס ה' 24), כלומר – שהמשפט והצדקה ינכחו ויזרמו כמו נחל שזורמים בו מים בצורה רצופה.

אנשים הנקראים 'איתן' מופיעים בתנ"ך במספר מקומות בתיאורי שושלות ויוחסין בספר דברי הימים. המעניין שבהם הוא 'איתן האזרחי', אחד מן החכמים הקדמונים שהיו מפורסמים בישראל בחכמתם ובייחוסם וחכמים אמרו עליהם שהיו נביאים ונתנבאו במצרים ולכן נקראו 'איתני עולם', על שום יציבותה של חכמתם.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה