לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אילה

חיה מן הצאן הידועה בקלות הרגליים שלה ובמהירות בה היא מטפסת על מדרונות תלולים. האילה נחשבת לחיה אצילית וחיננית והיא משמשת מחד כסמל וכביטוי לזריזות, למסירות ולאהבה, ומאידך גם כסמל לקרבן ולטרף. כך למשל נמשל נפתלי, אחד מבני יעקב אבינו, לאיילה:

"נַפְתָּלִי, אַיָּלָה שְׁלֻחָה" (בראשית מ"ט 21)

בהיותו זריז במענה לשון.
האילה כלולה בחיות הטהורות המותרות לאכילה בדיני הכשרות המקראיים.

אילה או אילת השחר, היא גם האור הראשון המבשר על בואו של היום החדש.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה