לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

איה

שם לבת הזוכה לעדנה מחודשת בעת האחרונה.
באיות אחר, מדובר בשאלה 'איה?' 'איפה?' 'היכן?' המרמז על חיפוש דרך ועל תקווה להגעה אל המנוחה והנחלה.
במקורות מופיעה האיה כשם כולל לעופות טורפים האסורים במאכל:

"וְאֶת הָאַיָּה וְהַדַּיָּה לְמִינָהּ" (דברים י"ד 13).

בתור שם מופיעה המילה איה דווקא כשמם של גברים – האחד הוא אביה של רצפה ששימשה כפילגשו של שאול, המלך הראשון של עם ישראל (שמואל ב', ג' 7). השני הוא בנו של צבעון, המוזכר בתורה בתיאור השושלת המשפחתית של עשיו ושל שעיר (בראשית ל"ו 24).

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה