לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אחיעם

שם זה מבטא את הקשר של הבן לעם, הוא נתפש כבעל יחסי אחווה לעם.
לעתים ייבחרו הורים לתת שם זה לבנם לזכר אחד מאחיהם שנפטר.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה