לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אחיאל

שם זה מבטא את תחושת הקרבה של ההורים את האל, ואת איחולם לבנם שירגיש את קרבת האל אליו.
במקורות מוזכר שם זה כשמו של אחד המלאכים בצבא השמים:
ועל שערי מעון של רוח צפון שרים ממונים עליהם ואלה שמותם אחיאל אניאל חזקיאל מדגביאל… (אוצר המדרשים (אייזנשטיין, עמוד שיא ד"ה למעלה מתהום ים)

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה