לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אוריאל

שם לבנים ולבנות המשלב בין המלים 'אורי', האור שלי ו'אל' – אלוהים. לפירוש משמעות השם ראו השמות 'אור' ו'אוראל'.
כמו כן, ידועות מספר דמויות מן המקורות בשם זה.
אוריאל המקראי היה שר בימי דוד מבני הלוויים (דברי הימים א' ט"ו 5, 11), וכן מוזכר בתנ"ך אוריאל נוסף, סבו של המלך אבים (דברי הימים ב', י"ג 2).
בנוסף, אוריאל הוא שמו של אחד ממלאכי האל המוזכרים במקורות היהודיים, אשר ביחד עם המלאכים האחרים – גבריאל, מיכאל ורפאל נחשבים למליצי יושר, סניגורים, לעם ישראל (אזכורים לאוריאל מופיעים במדרשים אבות דרבי נתן, פרק י"ב ומדרש במדבר רבה, פרק ב').

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה